Av Jostein Næsheim

Arbeidet pågår og alle snakker om og håper det blir et grøntområde, park med fontene.  Det skrives om takhage!

På bildet er det tegnet inn et nitrist uteareal på to steder: grå betong, et og annet tre og visstnok en skulptur.

Hva tenker dere med på rådhuset som tillater dette?

Med parkering under bakken har Melhus en gyllen mulighet til en skikkelig PARK.

Men politikerne ser ikke muligheten og lytter heller ikke til innbyggerne.

Melhus sentrum er så grusomt (skyldes ikke gravingen nå) at det bare kan bli bedre og finere, vi håper. Se til småsteder i Sverige, de er fulle av hyggelige uterom.