Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Ole Lande

Jeg kjører ofte Åsvegen fra Melhus og oppover til Torgård. Har nå i sommer og etter hvert nå i høst undret meg over veikanten utenfor asfaltkanten, spesielt der bakken opp forbi grustaket starter og videre svingene opp mot flaten. Hva er det jeg undres på? Jeg undres på at ikke ansvarlige for vedlikeholdet av «veikanten» har sett dette.

Det er på hver side utom asfalten DYPE grøfter etter vann som har gravd seg leie. Er det noe problem? Nei ikke når det går bra, - men når syklisten, mopedisten, motor-sykelisten har kjørt ned i «vanngrøfta» og havarert, da er det, blir det et STORT problem. Ja endog for en bilist kan det by på utfordring om en får et hjul utfor asfaltkanten. Ei bondekone ble spurt om paret hadde barn? Nei det som ikke kunne gjøres med traktor, blir ugjort her på gården.

Er det slik at det som ikke kan gjøres med spade, blir ugjort i dag. Med spade? Ja, med spade ville det vært en enkel sak og ledet vannet ut fra asfaltkanten og ned mot veigrøfta. Men for å gjøre det, må man se problemet, ta utfordringen og stoppe pickup-lastebilen, og finne fram spaden. Veiarbeidsskiltet viser fortsatt mann med spade. Når vannet er ledet dit det skal, må det selvfølgelig til en liten mengde grus for å sikre veikanten utenfor asfalten. Kanskje må graskanten som til dels er høyere enn veiplanet, høvles ned til «riktig leie»?

Lykke til med sikringen for oss som ferdes i Åsveien!