Av Jostein Næsheim

Ser at stavemåte setter følelser i sving.

Og jeg sitter ennå uten svar på hvem som bestemmer disse forandringene.

Har skrevet om det før, men.

Det verste er: Gimsvegen og Gimstunnelen.

Gimsvegen er til og med nevnt som en selvfølge i artikkelen. Men folk er med i Gimse IL , går på Gimse skole selv og de trener i Gimshallen !

Og folk bor på Gimse.

Hvorfor ikke Thorgården, Miljgata, Melhutorget, Bu Helse og velferd og Vasfjellvegen på Kvå. ?

Hvem sitter og redigerer stedsnavn uten å spørre de som bor der??