Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Invitasjon til politikere i Skaun kommune, til møte i Ilhaugen barnehage mandag kveld

FAU og SU ved Ilhaugen barnehage ønsker å invitere representantene i kommunestyret og HOKU i Skaun kommune til et dialogmøte vedrørende saken hvor kommunedirektøren foreslår nedleggelse av Ilhaugen barnehage.

Vi ønsker at dette skal bli en fin og informativ kveld for alle parter. Vi tenker å legge frem saken fra vår side og vise dere hvor verdifull Ilhaugen barnehage er, og hvorfor den fremdeles bør være en del av et rikt barnehagetilbud i Skaun kommune i årene fremover som en aktiv og attraktiv kommune Dette er en utrolig viktig sak for oss, håper å se deg der.