Skrevet av Aud Hilde Aasen, fylkesleder i Trøndelag, Skolenes landsforbund

Stortingsvalget 2021 ligger et par måneder bak oss i tid. Resultatet ga en tydelig pekepinn på et ønske om forandring etter åtte år med forskjellige Høyre-ledende koalisjoner. Vi har fått på plass en ny regjering som skal styre basert på det som har fått navnet Hurdalsplattformen.

Skolenes landsforbund har store forventninger til den nye regjeringen når det kommer til skolepolitikken. Oppgaven deres blir å snu en negativ utvikling over tid. Vi ser blant annet at måling- og testingshysteriet har bidratt til elever som er mer stresset og sliter mer psykisk enn før. Et annet symptom er den negative trenden i søkertallene på lærerutdanningen.

Regjeringen har lovet at de skal fjerne det omstridte firekravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Det er et skritt i riktig retning av flere grunner. For det første virker det meningsløst at en karakter fra faget matematikk i videregående skal avgjøre om du skal få muligheten til å undervise i for eksempel norsk eller engelsk. For det andre står vi fremfor store rekrutteringsutfordringer til læreryrket, og da gir det liten mening at vi skal frata de som har lyst til å bli lærere denne muligheten.

Regjeringen sier også at de vil møte den varslede lærermangelen ved å rekruttere, utdanne og beholde flere kvalifiserte lærere. Dette er fraser som kunne kommet fra hvilke som helst partier, for hvem vil ikke ha flere kvalifiserte lærere, og beholde de som allerede er der?

Dersom de skal få til det, er det tre ting som må på plass:

For det første må regjeringen sende et tydelig signal til KS, som må sikre økonomiske ressurser til kommune for å øke lærerlønna. Kvalitet koster, og utdanning skal lønne seg.

For det andre må lærernes arbeidstidsavtale justeres. Den totale arbeidsmengden for lærere har økt betraktelig, og gir mindre tid til planlegging av undervisningen. Dette må kompenseres med at hver lærer får færre undervisningstimer.

For det tredje trenger vi en tillitsreform, ikke bare i skolen, men i hele den offentlig sektor, som medfører mindre rapportering, testing og måling. Da kan lærere bruke tiden på å jobbe tett på elevene, som er primæroppgaven.

Disse tre punktene har både regjeringspartiene og det som kan se ut til å bli et samarbeidsparti  SV, vært positive til før valget. Leveres det på disse punktene, vil skolepolitikken være på rett kjøl igjen. Skolenes landsforbund vil være på plass og sørge for at regjeringen følger opp det de lovte før valget. Det er på tide å innfri løftene fra valgkampen.