Av Bernt Øien

Norge burde i dagens situasjon benytte vannkrafta for å produsere rimelig kunstgjødsel til nasjonalt bruk. Det ville stimulere mer til egen matproduksjon i stedet for å selge vannkraft på børs slik at vi  svekker  industrielle muligheter og beredskap. Korn er en handelsvare som med finansielle instrumenter og derivater fort kan snu opp ned på vår oppfatning om selvforsyning.

Vi må derfor produsere mer korn her hjemme, utnytte de beitearealene som finnes bedre og gjøre det lønnsomt å ta i bruk mindre arealer til matproduksjon. Det er jo dette som er beredskap. I overgangen til fornybar energi i Europa har Norge blitt en ressurskoloni for EU som har redusert forutsetningene til å opprettholde matproduksjon hvis noen «der ute» vil det annerledes. Jeg sier som gårdshunden når han føler det er fare på ferde …WEF, WEFF! Han kan jo ikke bjeffe «World Economic Forum!»

Konsekvensen av Ukrainakrigen, FNs «Agenda 21» og Wold Economic Forums «The Great Reset» burde derfor diskuteres mer i åpent politisk lende, for som alltid vil kapitalen gjennomføre planene med fornybar satsing under de edleste hensikter for å redde verden og menneskeheten (i hvert fall en del av den).

Vi står midt i et geokritisk øyeblikk, verden befinner seg på randen av tredje verdenskrig orkestrert av en globalistisk kabal av krefter. Diskusjonen bør derfor bevege seg utenfor Adresseavisen og VGs kanaler for å ta denne ned på grunnplanet slik Hammeren og Eggen gjør i sine betraktninger om jordvern. Putins energisjokk og en eskalering av Ukrainakrigen kommer til å forårsake en matvarekrise og energipriskrise som blir svært ubehagelig for Norge. Det ser imidlertid ikke ut til at våre politikere evner å snu energiskuta raskt nok der EU står fremst på «Titanics baug» under ledelse av USA.

I «debatten» på NRK ser vi politikere som er nedlatende, meg-alene-vite belærende, uten å kunne svare på enkle energi- og beredskapspolitiske spørsmål. Når skal Støre, Barth Eide og Vedum utfordres av en oppegående journalist til å si noe offentlig om sitt forhold til «The Great Reset» og WEF? Kan det være slik at Vedum er skremt etter å ha gått fra å være gårdbruker til å bli et informert regjeringsmedlem? Politikerne våre fremstiller den hemningsløse eksporten av strøm inn i EU som om det er utenfor deres kontroll, som om strømprisene har oppstått på grunn av en rekke uheldige omstendigheter, som om jordbrukspolitikk er uinteressant selv om det er et uttalt mål å øke selvforsyningen i Norge, som om at det ikke går an å snu jordbrukspolitikken, tross alle signaler om at bønder ikke har råd til å produsere på dette kostnadsnivået som innsatsmidlene nå viser.

Sannheten er at vi har en Robin Hood i revers og ikke Mother Theresa i Støre- regjeringen. Vi trenger en jordbrukspolitisk og energipolitisk reform for å øke vår beredskap. Legg gjerne til Forsvaret med det samme.