Nå er Melhus kommune i gang med en møteserie med 80-åringene, det er innbyggerne som er født i 1941 og 42. Det er totalt 200 personer. To årskull.

De blir nå innkalt til informasjonsmøte, på Kvål, Hovin, Melhus og Korsvegen. De får råd og tips til hvordan de kan håndtere hverdagen. Det kan være lurt. Og kommunen gjør ikke dette for spare penger, opplyser innsatsteamet. Ganske innlysende er det likevel at ved å ta noen grep midt i livet kan alderdommen bli mindre trøblete, slik at du klarer deg selv uten å trenge mye hjelp fra kommunen.

Noen 80-åringer er i full aktivitet i samfunnet, de deltar i politikken og kan ha en rekke verv. Noen er i arbeid og kommer til å holde på med det lenge etter de 80.

For denne gruppa kan det komme litt brått på, å skulle møte med et innsatsteam fra kommunen. Det er likevel å bli konfrontert med realitetene. Rundt om oss ser vi at aktive folk plutselig blir satt ut av spill. Og alderen er en risikofaktor, enten vi vil eller ikke.

Tidligere dro kommunen ut på hjemmebesøk til 78-åringene. Nå inviteres 80-åringene på møte på klubbhuset på Snarøya, Horg bygdatun, Frivilligsentralen på Melhus og Korsvegen bedehus. Det ligger langt på vei en viss symbolikk i det. 80-åringene møter innsatsteamet på arenaer hvor det er vanlig å være aktiv.