Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Vår mor som  har vært "oppbevart"  på korttidsavdeling på Buen i snart 4 måneder og som venter på langtidsplass, ble forrige uke tvangsflyttet inn på rom med en annen pasient.

Dette var ikke ønskelig hverken fra mor eller oss pårørende, og vi satte oss imot hele prosessen, men for døve ører. Enhetsleder skulle gjennomføre dette. Hun skyldte på sykepleiermangel! Årsaken var nok heller å få flest mulig pasienter ut av St. Olavs Hospital for å slippe og betale bot for pasienter som var ferdigbehandlet.

Mennesker som er i siste fase av livet blir flyttet sammen med fremmede, med ulike behov, det hjelper lite å få høre at "de er rolige på natta", så det går sikkert bra. Hvilken verdighet har dette, og hva med  pasientens autonomi og selvbestemmelsesrett? Hvor har respekten ovenfor andre mennesker blitt av? Hvor lite hyggelig er det  å komme å besøke mor, når hun deler rom med en fremmed! Dette er hennes hjem!

Er det kun profitt kommunene er ute etter, når de sette store summer på fond og stenger sykehjemsavdelinger. Det er allment kjent hvilke utfordringer framtidas helse- og omsorgstjenester vil få, med mange eldre, økende antall demente og pasienter med alvorlige sammensatte diagnoser. Dette krever  høy faglig kompetanse og flere sykehjemsplasser /boliger som er bemannet.

Å flytte sammen pasienter gjør vel ikke sykepleiedekningen bedre, da to på rommet fører til flere pasienter, og det blir enda flere pasienter pr. sykepleier.

Dette er bare starten på hvordan de eldres, pårørendes og helsepersonellet sin situasjon blir framover.De eldre og uføre har blitt en  salderingspost! Det har aldri vært lønnsomhet i eldreomsorg, og det bør politikere og ledere begynne å tenke på. Det er lite status å drive eldreomsorg, men kjempestatus å bygge idrettshaller, for de blir lagt merke til og gir et godt ettermæle! Verdighet, respekt og medmenneskelighet blir satt til side!Heldige er de som får dø med skoa på og slipper å komme inn under det offentlige systemet, slik som framtida ser ut!