Argumenter for å legge ned på Lundamo er:

-  Det er nok kapasitet til å ta imot alle barna i kommunen på Melhus.

-  De ansattes sikkerhet, arbeidsmiljø, sosial omgang  og faglig miljø.

Det argumenteres også med at det er mindre belastende å arbeide i team og det reduserer sykefraværet.

Hva betyr 'Egen sikkerhet'? Har det .feks. vært trusselsituasjoner ved helsestasjonen, i og med at det argumenteres med egen sikkerhet. Hva med hjemmesykepleien når de er rundt til brukerne alene? Hvis det er en sikkerhetsrisiko bør vel de være to som kjører sammen. Det ser også ut som om helsesykepleierne som jobber på skolene, er alene.

Hva mister man av sosialt samvær og faglig påfyll med f.eks. to dager i uka på Lundamo? Skulle vel tro at det er mye faglig kompetanse på et legesenter. Jeg har sjøl jobba mye alene på helg og natt, og har ikke følt det som belastende.

– Flere partier i Melhus har gått inn for å utvikle tettstedene i kommunen. Da bør det være en fin start å bemanne opp helsestasjonene på Lundamo og Korsvegen, mener Rolf Lund i Pensjonistpartiet. Foto: Arkivfoto

Alle som jobber i Melhus kommune, er Melhus’ innbyggere sine ansatte, for det er Melhus sine innbyggere som betaler lønna. Det samme argumentet bruker jeg om vi som jobber/ jobba i staten. Rådmannen og hennes team sin oppgave er i mine øyne å tilrettelegge for god service i nærmiljøet til innbyggerne. Jeg har regna litt på hva reising til nedre Melhus vil medføre for brukere av helsestasjonen i løpet av fem år. Hvis en starter i null, med 45 spedbarn fra Kvål til Hovin i året, tilsier det 225 unger etter fem år. Det antallet vil være konstant. Etter fem år går 45 over i skolen og 45 nye spedbarn kommer til hvert år!  Tallet 45 er tatt fra kommunens tall i denne saken. Ut ifra det jeg fant ut på kommunens hjemmeside, skal alle barna ha 12 pålagte konsultasjoner i løpet av fem år. Regnestykket blir da følgende:

225 barn x 12 konsultasjoner = 2700 konsultasjoner i løpet av fem år. Helsesykepleier til Lundamo med to dager i uka, som før helsestasjonen ble stengt. 50 uker* 2 oppmøter * 5 år = 500 oppmøter. Her kommer Miljøpakken inn med sitt  nullvekstmål for trafikken, og klima- og miljøgevinst. I løpet av fem år vil det være en reduksjon på 2200 turer til Melhus med å bemanne opp helsestasjonen på Lundamo! Det vil også være en liknende gevinst ved å bemanne opp helsestasjonen på Korsvegen, om mulig i noe mindre omfang! Noe av det her kan muligens finansieres gjennom Miljøpakken. Flere partier i Melhus har gått inn for å utvikle tettstedene i kommunen. Da bør det her være en fin start. Husk, det er politikerne og ikke rådmannen som skal "styre" Melhus!

Rolf Lund

Pensjonistpartiet