Nå kommer Frp i valgkampens sluttspurt og sier at elevene bør kunne få ta kjøreopplæring i skoletiden.

Hvorfor vedtok Frp nye regler for fravær i den videregående skolen som ble innført for skoleåret 2016/2017.

Pensjonistpartiet finner det naturlig at kjøretimer ved godkjente trafikkskoler også skal være en del av unntaksbestemmelsene, og vil derfor fremme forslag om dette i fylkestinget.

Man skal ikke glemme at arbeidsgivere som oftest krever førerkort når de skal ansette arbeidstakere og det er da naturlig at ungdommen får mulighet til å ta disse timene også i skoletiden.

Det er også svært viktig at kjøreskole-elevene får kjøretimer på dagtid når det er den mest krevende trafikken samtidig som det er lyst.

Trafikklæreren skal tross alt veilede eleven i å utvikle selvinnsikt og risikoforståelse, slik at eleven blir i stand til å reflektere over egne vurderings- og handlingstendenser.

For at læring skal skje, er det en forutsetning at også eleven er uthvilt og motivert, og da er det viktig at kjøreopplæringen skjer på dagtid og med godkjennelse fra skolen.

Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag og 1. kandidat på Pensjonistpartiets stortingsliste i Nord-Trøndelag