Vi har også fått butikker hvor du kan gå inn og handle selv. I biblioteket handler det om samfunnets verdier, betalt med våre skattepenger. Det er kameraovervåkning, og folk må registrere seg, men i verste fall er det mye å finne på. En biblioteksjef kan helt sikkert ha grunn til å bekymre seg litt.

Men biblioteksjef Sølvi Lind håper åpne dører vil øke besøket. Nå kan du være helt for deg selv, skriver Trønderbladet. Kanskje blir det motsatt, nå når åpningstida blir 07–22. Du kan få selskap.

Biblioteket kan bli et treffsted. Det er ikke akkurat flust med slike møteplasser på kveldstid i Gauldalen, som til og med er gratis. Biblioteket kan få en ny rolle. Og det trengs kanskje, etter koronatida da mye var stengt og stadig mer ble digitalt.

Selvsagt har dette ei bakside også. Du får ikke snakket med Lind og kollegene når du stuper innom ei sein kveldsstund. De kan ikke gi råd om hva du kan låne. Du må finne fram på egen hånd. Ikke alle er så flinke til det, og dessuten er det hyggelig å snakke med noen. På stadig flere steder er det blitt slutt på at det finnes personale du kan snakke med, ikke engang på telefon. Noen har et nummer du kan ringe, som har tastevalg og akkurat den dagen er det stor trafikk.

Og bakom ligger kanskje innsparinger. Det var kanskje ikke derfor vi fikk selvbetjent bibliotek. Men trengs det mindre bemanning, er det alltid andre steder kommunen kan bruke lønnsmidlene.