Nå har ikke vi opparbeidet det dype innblikk i hvordan Melhus kommune drives. Vi kan ikke uttale oss om bevilgninger, fremtidsplaner eller det som måtte ligge av vedtak til fordel for demente.

Det vi foreløpig kan uttale oss om er det vi ser, hører og har meninger om.

Vårt parti ønsker å høre velgerne, de har stemmene vi skal tjene og jobbe for.

Vi ønsker utvikling, ikke avvikling og i Melhus kommune foregår det utvikling i full storm, som for en nybegynner har vært krevende og til tider forvirrende å sette seg inn i.

En utvikling som kanskje har tatt litt av på noen områder, mens noe skal reduseres eller flyttes ansvar på.

Det virker som at;

– helsebehovene i stor grad kan hvile på eget ansvar, sterke samvittighetsfulle pårørende og frivillighet.

Dette kan nok synes satt på spissen?

MEN de som har følt på hjelpeløsheten, har stått eller står tålmodig i kø, borgere, brukere og pårørende, som har venta på hjelp, assistanse eller på avlastning og eventuelt fått avslag, kjenner nok på akkurat det her.

Melhus INP vil stille spørsmål ved prioriteringene, rekkefølgen og konsekvensene, er det tida for de store utskeielser nå?

Mennesker har ansvar for egen helse, men kroppen forfaller helt naturlig. Det eneste vi kan være sikre på, er at livet en dag tar slutt.

Ingen vet hvilke behov vi måtte ha den siste etappen i livet, men kommunen er pålagt et ansvar som skal garantere at vi blir tatt vare på.

Melhus INP har vært på en del stand allerede.

Vi har skrapa litt i lakken og følt på grasrotas frustrasjon, fortvilelse, oppgitthet og sinne.

Under lakken finnes det en god del huller og sår, som velgerne mener noe om og kjenner på.

Studier viser at det i dag er over 101.000 personer i Norge som lever med demens. I 2008 var det 68.000 og forskningen viser at i 2050 vil antallet demente i Norge være 202.000. Dette er noe vi må ta høyde for og forberede oss på.

Politikere må ta på alvor, kartlegge størrelsen av og bredden på behov som eksisterer og det som vil møte oss i nær fremtid. For der har vi ikke truffet blink pr. nå.

Det vi vet og har visst i hvert fall 40 år er at eldrebølgen kommer, og nå vet vi den vil vare de neste 30 årene.

Og om vi skal høre på velgerne og ta med noen uttalelser om opplevelser fra pårørende til brukere som har vært svært syke over lang tid, eller rammet av demens, så var omsorgen absolutt ikke råflott for en del.

Vil i den forbindelse også nevne at Melhus kommune ikke har en kreftkoordinator på plass.

Under Demensforeningens paneldebatt -        fikk jeg klemt inn en uttalelse om at det settes krav til kompetanse hos helsepersonell for å jobbe med demente. Det er bra. Da må vi også se pårørende som helt uten kompetanse må stå i dette alene for det meste av døgnet. Vi må se behovet her.

Noen i panelet kom med en replikk på det, og mente at de pårørende kjenner den demente best og derfor kunne håndtere situasjonene bedre.

Når demens er kommet så langt at hjemmetjenesten trekkes inn, har den pårørende startet veien mot en heldøgns aktivitet. En hverdag som krever enormt mye av dem og helsen deres.

Sitater fra grasrota:

Liten eller ingen hjelp å få, tilbud på avlastning ble ikke innvilget, ble ikke møtt med forståelse, demente ble pleiet av godt voksne pårørende over år og helt til de siste uker før bortgang. Sengeliggende ble boende alene, og ba gråtende om å ikke bli forlatt.

Når tilfellene også treffer samme sted i flere tilfeller, må en kunne stille spørsmål.

Har vi en jobb å gjøre?

Ja, det mener i hvertfall Melhus INP.

Vi har mange huller å tette, men la oss først ta de som berører levende mennesker, med smerteterskel og følelser. La oss skåne de som strekker seg i det lengste for å ta hånd om sine kjære. Vi trenger dem, og at de beholder helsen.

La oss legge på is noen av de flotte planene vi har. Jeg er så enfoldig at jeg fortsatt mener vi må kunne sette budsjettene i favør av det som er mest prekært. Ja, vi vil vokse, men vi må ta et valg i prioriteringen vår, skal vi komme oss opp fra hælene vi sitter på. Vi kan ikke snakke og planlegge oss bort fra problemene. Vi må handle og det nå, ikke om 4 år.

– Det er ikke greit at mennesker som trenger hjelp, møter dette hinderet i «døra inn» til helse og velferd, skriver innleggsforfatteren. Helse- og velferdskontoret er blitt flyttet ut av rådhuset, og inn i lokaler Melhus kommune leier i SVS Melhuset. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Dette er noe av det første vi skal se på:

Helse- og velferdskontoret

Helse- og velferdskontoret er «døra inn» for alle henvendelser knyttet til Melhus kommunes helse- og omsorgstjenester.

Slik kontakter du oss:

  • Bestill time til konsultasjon hos oss! (enten på telefon, fysisk oppmøte eller digitalt møte)

  • Telefon: 957 11 444 (man, tors, fre kl. 10-11 og 12-14. Onsdager kl. 16-18)

  • E-post: helse@melhus.kommune.no

  • Besøksadresse: Rådhusvegen 3, 2. etasje (Melhuset)

  • Du treffer veileder mandag, torsdag og fredag kl. 14-15

  • Vårt besøksrom er åpent hver dag kl. 9-15. Her finner du brosjyrer, eksempler på hjelpemidler og søknadsskjema du kan fylle ut

Om vi kommer inn med noen mandater.

Det er ikke greit at mennesker som trenger hjelp møter dette hinderet i «døra inn» til helse og velferd. Det gir et dårlig og lite betryggende signal til brukerne og pårørende. Dette må det da finnes en løsning på.

Folk tar faktisk ikke kontakt for moro skyld, men for å få hjelp. Det blir ikke mindre pågang på «døren inn» med denne ordningen, bare lengre køer og større frustrasjon.

Så får vi vente og se, Melhus INP ønsker å gjøre noe, og vil gjøre det vi kan for våre velgere.

Karin Jordan Rutlin styreleder, Melhus INP