Skrevet av Oddrunn Berntsen, sykepleier

Melhus trenger en omstrukturering av sykehjemstjenesten.

Men aller først må lønnen være på plass. Sykepleiere i kommunen må ha tilsvarende lønn som sykepleiere på St. Olavs. Vi kan ikke ha det slik at sykepleiere prioriterer å jobbe på sykehus fremfor i kommunen pga mer lønn. Dette argumentet må bort!

Kommunen må organisere sykehjemmene i en retning lik sykehusdriften. Altså å ha spesialavdelinger med personal med spesialkompetanse. Vi må ha større fokus på team og teamarbeid. Vi har allerede spesialavdelinger i kommunen, der en har pasientgrupper med felles diagnose, og hvor personalet har økt kompetanse rettet mot denne gruppen. Jeg tenker på skjermet avd for demente. Men kommunen trenger flere lignende spesialavdelinger. Det kan være innen kreft, lunge, psykiatri for å nevne noe. Melhus kommune må være tydelig på hva som trengs å ha mer fokus på ved disse spesialavdelingene. Hølonda helse- og omsorgssenter har vært en ideell plass for å opprette en slik spesialavdeling slik jeg ser det.

Hølonda helse- og omsorgssenter har vært en ideell plass for å opprette en spesialavdeling, mener Oddrun Berntsen. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Kommunen må legge til rette for kompetanseheving innenfor den bestemte spesialavdelingen. Gi økonomisk støtte til videreutdanning, kurs og hospitering hos pleiepersonell. Et større fagmiljø og økt fokus på teamarbeid innad i spesialavdelingen og på tvers av avdelinger vil øke interessen for å jobbe i kommunen betraktelig slik jeg ser det.

Pårørende vil kanskje tenke at det vil bli lengre avstand for å besøke sine nærmeste, men jeg er overbevist om at reisevei blir av mindre betydning når en vet at deres nærmeste er på en avdeling der kompetansen og fagmiljøet er på plass.

Teamarbeid blant sykepleiere og helsepersonell vil gjøre jobben mer interessant og jeg er sikker på at dette vil føre til at helsepersonell blir lenger i jobb ved en slik ordning.

Selv jobber jeg som sykepleier på sykehus og har gjort det  i ca 20 år. Tanken om å komme tilbake og jobbe i kommunen for mindre lønn er uaktuelt. Godt arbeidsmiljøet er alfa omega. Melhus kommune må jobbe aktivt for å opprettholde eller  etablere dette blant helsepersonell i kommunen. En må glede seg til å komme på jobb og treffe arbeidskolleger, da håndterer en bedre en travel arbeidsdag, noe det ofte er i helsevesenet. Nok personell på alle vakter bidrar i stor grad til dette. 2 sykepleiere pr vakt er et minimum, dette for å gi økt trygghet og støtte hos hverandre, men også for å sikre en forsvarlige drift.

Det skal bli interessant å høre om rapporten BDO skal legge frem om omsorgstjenesten i Melhus den 7/1. Men uansett tenker jeg at en omstrukturering av sykehjemsdriften vil være en god løsning både med tanke på rekrutering av helsepersonell og sikre god helsehjelp i kommunen fremover.