Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Melhus eldreråd

Uttalelse om eldreomsorgen i Melhus kommune

Melhus eldreråd ser med stor bekymring på utviklingen av eldreomsorgen slik den er i ferd med å utvikle seg i Melhus kommune for tiden.

Det skal ikke være nødvendig å flytte flere og flere eldre til to-romsdeling slik det gjøres nå. At kommunen siden 2017 har brukt ca. 10 millioner kroner i dagsbøter for ikke ha kapasitet til å ta tilbake utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs Hospital, er virkelig skremmende.

Det samme gjelder også at det  i flere år har vært ledig romkapasitet på Buen helse- og omsorgssenter når vi tenker på den situasjonen kommunen er i nå. Eldrerådet ser på vedtaket om å bruke disse rommene som en selvfølge slik situasjonen er nå, og vil sette frem to forslag til kommunestyret i Melhus, og som vi ser på som en selvfølge vil bli fulgt opp med et enstemmig vedtak i formannskap og kommunestyret.

1. Det ledige romkapasiteten på Buen helse- og omsorgssenter skal ikke bare midlertidig bli brukt som en nødløsning, men må tas i bruk på permanent basis.

2. Melhus eldreråd krever også at minimum 10 prosent av fjorårets overskudd i Melhus kommune skal brukes til å bedre eldreomsorgen ut fra de daglige problemene som kommunen har i dag. De eldre har også et selvsagt krav på å få de nødvendige økonomiske midler for å slippe det som skjer i Melhus kommune i dag.