Jeg fikk ganske nylig en fin gave som et takk for hjelpa, Ingrun Melby sin slektsbok «I fedres fotefar» med undertittelen «Liv og virke i Skaun i eldre tider».  Den handler om hennes interesse for sin opprinnelige hjembygd Skaun, og som det står på siste side på omslaget, historien og folket der opp gjennom årene.

Utgangspunktet for Ingrun Melby sin bokutgivelse kan vel langt på vei sies at hun har arvet etter sin mor, Gjertrud Melby, som i sin tid gjorde notater om husmannsplasser i gamle Skaun. Kort fortalt, Ingruns interesse for sin mors arbeid med dette satte henne på tanken og ideen om å gå videre med dette stoffet, og som nå altså foreligger i en ferdig bok på  230 sider.

Men hvor kommer så jeg inn i bildet med denne bokutgivelsen? Ingrun Melby arbeidet som lærer på Lundamo fra høsten 1963 da jeg og min klasse på folkeskolen fikk henne som lærer da vi begynte i 7. klasse. Det er jo i minnet for oss alle i den klassen vil jeg tro et par minner som sitter fast rundt hennes lærergjerning som i dag selvfølgelig tenkes tilbake på med et smil.

For å si det nok så uhøytidelig, etter sisteåret på folkeskolen skiltes våre veier selv om vi fortsatt bor på Lundamo. Hun fortsatte som lærer og jeg tok min utdanning i den grafiske bransjen og på min fritid brukte en del tid ved skrivemaskinen og etter hvert ved PC-en. Så, plutselig en dag for vel et år siden tok hun kontakt med meg med spørsmål om råd og vink for hvordan hun burde gå frem for å gi ut den nå ferdige slektsboken.

Det syntes jeg var spennende og vi gikk i gang med samarbeidet. Med min humor måtte jeg jo komme med et par kommentarer om at dette var var jo litt spesielt da, nå var det jeg som skulle lære min gamle lærerinne om forskjellige ting rundt dette og hun måtte nå høre etter meg. Det ble nok et par små runder med litt forskjellige syn om hvordan det skulle skrives og fremstilles. Men som jeg sa, det var jo hennes vilje som måtte legges til grunn med utgivelsen av hennes slektsforskning fra Skaun.

Gjennom samarbeidet med hele manuset fikk jeg full oversikt over hvilket nitidig arbeid som ligger bak Ingrun Melby sin bokutgivelse. Som beskrivelse av de forskjellige gamle husmannsplasser og folkene der og hvordan det gikk med de forskjellige som bodde der. Om de som utvandret til Amerika og de som flyttet til de forskjellige steder og kommuner i nærheten av Skaun. Og slektsfolk som fremdeles bor i Skaun.

Det som etter mitt bidrag på den tekniske siden av boken er viktig for at den ble så god som den ble, er at det er brukt bilder av steder og ikke minst personer fra de det vi kan kalle fra “de gamle dager”. Og for ikke å glemme de fem sidene til slutt i boken med å forklare de gamle ord og uttrykk fra Skaun.

Likevel, det beste og viktigste med boken, er det arbeidet som ligger bak Ingrun Melby sin bokutgivelse, er at slektsarbeidet er dokumentert og tatt vare på for all fremtid. Og som jeg gjennom mitt tekniske samarbeid i dag ser hvor viktig det er. Og det grundige arbeid Ingrun Melby har stått for med denne bokutgivelsen.