Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Svein Otto Nilsen, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Det offentlige har i tillegg oppfordret folk til å få interesse for strømsparing og mange går til innkjøp av led-lys, samt andre strømsparingstiltak som varmestyringssystem.

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag reagerer jeg kraftig på at en stadig større andel av nettleien går direkte til staten. Dette er en skjult skattelegging med navnet el-avgift og den har økt fra 12 øre i 2013 til 20 øre i 2020. Denne avgiften til staten står nå for hele 40 prosent av den totale nettleien som forbrukerne må betale. De øvrige 60 prosent av nettleien går til den lokale netteieren for å dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet.

Hva er da vitsen med å spare strøm når det ikke har stort å si for summen på regningen? Det er rett og slett forkastelig at staten krever inn 40 prosent av nettleien uansett om forbrukerne gjør alt for å spare strøm eller ikke.

Regjeringen bør nå i sin såkalte neste tiltakspakke endre denne nettleiepolitikken slik at også strømforbrukerne kan få en «gulrot» til å spare strøm.

Det skrives at nordmenn sløser mest strøm i verden og at vårt energiforbruk er en indirekte årsak til klimagassutslipp. Hva hjelper det å lytte til dette når regjeringen belaster forbrukerne med en unødvendig el-avgift på 40 prosent av nettleien?

Dette er dobbeltmoral av verste sort.