Av Bente Vikran Ingebretsen, leder av Hølonda sanitetsforening

Kjøper du Maiblomster av en av N.K.S foreninger i Melhus; Nedre Melhus Sanitetsforening, Hølonda sanitetsforening, Flå sanitetsforening og Horg sanitetsforening går hver krone til tiltak spesielt rettet mot barn og unge i vår kommune.

Sanitetskvinnene er opptatt av både mors og barns helse. Om barna skal kunne bli godt ivaretatt, er det vesentlig at mødrene har det bra og gis gode forutsetninger for å kunne støtte barna. Derfor selger sanitetskvinnene Maiblomster til aktiviteter i lokalmiljøet for både mor og barn som av ulike årsaker har det tøft. Dette kan være på grunn av svak økonomi eller at de er nye i landet uten nettverk som ukrainske flyktninger. Lek og felleskap med andre barn er viktig for barnet og opplæring og fellesskap med andre mødre er viktig for mor. I løpet av sommeren og høsten vil sanitetsforeningene i Melhus arrangere sosiale treff og diverse aktiviteter spesielt med tanke på våre nye innbyggere, men selvfølgelig treff hvor alle barnefamilier kan delta.

Om Sanitetskvinnene:

Sanitetskvinnene er Norges største kvinneorganisasjon med 43.000 medlemmer fordelt på 600 lokalforeninger. I 126 år har frivillige bidratt gjennom aktiviteter og fellesskap, og stått i front for kvinneliv og folkehelse.

Sanitetskvinnene fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Dette gjør organisasjonen gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter.

Om lokalforeningene:

I Melhus har vi fire lokalforeninger, Nedre Melhus, Horg, Flå og Hølonda. Til sammen med over 500 medlemmer. Norske kvinners sanitetsforeninger i Melhus er forløpere for kommunens helsetjenester som helsestasjon og skolehelsetjeneste. Helt siden Nedre Melhus som første sanitetsforening i Melhus ble stiftet i 1904, har sanitetskvinner i Melhus arbeidet for god helse, gode levevilkår og trivsel for kommunens innbyggere. Norske kvinners sanitetsforening vil i framtiden fortsette dette arbeidet og de siste tiders erfaringer med pandemi, krig og flyktninger viser oss at behovet bare vil øke.

Lørdag 30. april er Norske Kvinners Sanitetsforenings dag i frivillighetens år. Dagen markeres med diverse aktiviteter rundt omkring i kommunen, blant annet på følgende steder:

Nedre Melhus Sanitetsforening selger Maiblomst på Melhustorget. Barna som finner N.K.S kløvere gjemt rundt omkring i butikksenteret får en gevinst.

Hølonda sanitetsforening «Baklukeloppis» ved Grendstuggu Gåsbakken. Samtidlig har Hølonda Amcar sitt vårslepp, det blir kåring av fineste bil. Salg av kaffe og vafler og salg av Maiblomst.

Horg sanitetsforening selger Maiblomst på Coop Prix Hovin der det også vanker gevinst til barna som finner gjemte kløver. Det selges også Maiblomst på Prix Lundamo allerede fra torsdag.

Flå sanitetsforening starter allerede på torsdag og fredag med salg av maiblomst på Prix Ler.

Kjøp en Maiblomst og du støtter Sanitetskvinnenes arbeid for en trygg og inkluderende oppvekst.