Maren Grøthe – Stortingsrepresentant for Senterpartiet

I 2016 innførte Høyre, Frp, KrF og Venstre kompetansekrav for lærere, med tilbakevirkende kraft. Resultatet var at 20 000 erfarne lærere risikerte å bli kastet ut av den norske skolen i 2025. Nå stopper Senterpartiet og Arbeiderpartiet avskiltingen!

Vi trenger flere lærere i årene fremover. Gode lærere som har tid til å se hver enkelt elev er den viktigste faktoren for barn og unges læring, mestring og trivsel i skolen.

Derfor var det et feiltrinn da Høyre, KrF, Venstre og Frp vedtok å innføre strengere kompetansekrav for lærere med tilbakevirkende kraft for de som var utdannet før 2014. Resultatet ville vært at over 20 000 lærere som har jobbet mange år i den norske skolen, ville mistet muligheten til å undervise i 2025 dersom de ikke tok videreutdanning.

Senterpartiet vil det annerledes. Vi mener at allmennlærere, med bred kompetanse utdannet før 2014 er godt kvalifiserte og har mye å bidra med. De har mange års erfaring, kjenner fagene sine godt og er nødvendige for at skolen skal gå rundt. Derfor har vi nå startet prosessen med å fjerne kravene som ville ført til avskilting av mange lærere utdannet før 2014.

Dette er starten på vår satsing på å rekruttere, utdanne og beholde flere kvalifiserte lærere. Og ikke minst – gi erfarne lærere den respekten de fortjener.