Rune Wessel Hagen påpekte i Trønderbladet mai 2019 at det manglet et navn på minnebautaen etter slaget ved Kjelstad på Lundamo 14 april 1940.

I 2025 er det 85 år siden dette slaget og da er det på tide å få frem at slaget tok også enda et liv. Det beste hadde vært at man hadde fått dette på plass tidligere.

Jeg har flere ganger lest historien om slaget på Kjelstad hvor Kari Lundemo tragisk ble drept inne i fjøset med barnebarnet på fanget. Det er flott at man ikke glemmer historien slik at kommende generasjoner også kan bli opplyst om hva som skjedde.

Det må være mulig på en eller annen måte å få nevnt Kari Lundemos skjebne uten de store kostnadene for Melhus kommune.

I Erkebispegården, der står navnene over våre falne og Kari Lundemos navn står der, så hvorfor skal hun ikke stå på bautaen 300 meter fra der hun ble skutt?

Jeg vil som fylkespolitiker for Pensjonistpartiet oppfordre noen i Melhus kommunestyre til å løfte saken opp i kommunestyret.