Ser at Melhus formannskap og Arealforvaltningen har problemer med begreper.

Så vidt saken står i dag, har beboerne tilfredsstillende adkomst i en lysregulert overgang. Skal denne omreguleres til en undergang, vil dette gi noen begrepsforvirring, veien vil gå under jernbanen, men på samme tid vil det forårsake en «undergang» for flere tomter og miljøer.

Tomter vil bli beskåret for areal og jordbruksjord vil bli omregulert, og på samme tid vil det aktualisere en reguleringsplan vest for jernbanen, der flott jordbruksjord vil bli bebygd.

Melhus kommune har funnet ut at utvikling skjer enklest der de kan «flytte» dyrket jord, kalt jordsparing, men til hvor? Det er nå på sin plass å forstå at i Norge er det ikke overskudd på dyrket jord, den kan ikke lagres. Arealer som omreguleres, er tapt for de som skal ha mat i framtida. Vi kan ikke regne med at verden skal fø oss, når vi ser alle som migrerer til «industrilandene».

Politikere og «arealforvaltere», det er for sent å tenke når muligheten til å endre er borte.