Eiendomsskatten bekrefter at kommunen ikke forvalter innbyggernes penger på en god måte