For Midtre Gauldal Venstre Randi Rognes, leder

Resolusjon på Venstres fylkesårsmøte på Oppdal i 2022:

Midtre Gauldal Venstre fikk enstemmig tilslutning til sin resolusjon om Gaula med noen redaksjonelle endringer:

Gaula er av Norges beste lakseelver. Den gir hvert år store opplevelser til laksefiskerne og gode tilleggsinntekter til de av bøndene i Gauldalen som har laksevald. Midt på 1980-tallet ble det ført en kamp for å få elva vernet gjennom samla plan for vassdrag.

Fremst i kampen stod Holtålen Naturvern og 1000 medlemmer i Gaulas Fremtid, godt støttet av tidligere statsminister Per Borten og Per Flatberg i Norges Naturvernforbund. Kampen førte fram, og i 1986 ble Gaula og sidevassdragene sikret varig vern.

I nyttårstalen sin i 2001 sa daværende statsminister Jens Stoltenberg at «epoken for store vannkraftutbygginger i Norge er forbi». Økte strømpriser og økt motstand mot vindmøller gjør imidlertid at ledende politikere igjen begynner å snakke om å bygge kraftverk i verna vassdrag for å få tilgang på mer grønn energi. Det kan bety at Gaula på nytt er i fare.

Trøndelag Venstre setter naturvern høyt og vil ikke åpne for utbygging i varig vernede vassdrag. Vi mener vi i første omgang må gjøre det lønnsomt å ruste opp de vannkraftverkene vi har, samtidig som vi jobber med ENØK-tiltak. Unike økosystemer som Gaula må få ligge urørt som en skatt til framtidige generasjoner.