Vi er inne i frivillighetens år. Alle organisasjoner som drives av frivillige i Norge markerer sine dager for og med frivillig arbeid. Den landsomfattende organisasjonen Redd Barna skal markere dagen kommende søndag den 20. november. Grunnen til at den dagen er valgt, er at FNs barnekonvensjon ble vedtatt 20. november 1989.

Redd Barna Norge er med i den internasjonale organisasjonen Save the Children, hvor det er med 27 nasjonale organisasjoner. Det gjennomføres arbeid for barn i 122 land. Alt arbeid for barn i alle disse landene er fundamentert på FNs barnekonvensjon. Til sammen utgjør dette verdens største bevegelse for barns rett til oppvekst i trygge omgivelser med blant annet rett til god skolegang. Mer informasjon om dette finnes på Redd Barnas hjemmesider, www.reddbarna.no. Der er det også informasjon om hjelpearbeid i andre land og om hva som gjøres i Norge.

Her på Melhus er det et lokalt Redd Barna-lag. Det ble stiftet i 1989. Laget har gjennom årene hatt mange frivillige medlemmer som har medvirket i arrangementer for barn.

De siste årene har Redd Barna hatt flest aktiviteter for barn ved asylmottak. Det har vi ikke hatt i Melhus. Av den grunn og at medlemmene trekker på årene, har aktiviteten i lokallaget avtatt. Nå er det imidlertid kommet et asylmottak for enslige mindreårige ved det tidligere kompetansesenteret, Tambartun. Vi har vært der for å undersøke hva vi kan bidra med. Ennå har vi ikke avtalt opplegg for aktiviteter.

Vårt store problem er mangel på folk. Vi trenger frivillige i alle aldre til kortvarige aktiviteter. Derfor ber vi unge og eldre som er interessert i frivillig arbeid for barn og unge, både norske og nye landsmenn, om å kontakte meg, tlf. 990 46 352.