Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Svein Otto Nilsen

Pensjonistpartiet

I forskrift om beboernes rettigheter for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 4-1 står det klart at sengerommene skal som hovedregel være enerom. Det kan innredes to-sengsrom for ektefeller og andre som ønsker å bo sammen. Sengerommene skal ha en størrelse og utforming som forenkler stellet av sengeliggende pasienter.

Dette viser at Melhus kommune ikke kan presse folk inn på dobbeltrom mot deres vilje.

Pensjonistpartiet ser med stor bekymring på utviklingen av eldreomsorgen slik den er i ferd med å utvikle seg i Melhus.

Det skal ikke være nødvendig å flytte flere og flere eldre til to-romsdeling. At kommunen siden 2017 har brukt ca. 10 millioner kroner i dagsbøter for ikke ha kapasitet til å ta tilbake utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs Hospital, er virkelig skremmende, men forsvarer ikke å bryte forskriften på at hovedregelen skal være enerom på sykehjem.

Svein Otto Nilsen

Pensjonistpartiet