Til Hr. Storrønning/AtB

Vedrørende toaletter / toalettbruk på langrutebussene

Ved inngangen til dette anbudet ønsket ikke AtB toaletter på langrutebussene.

Etter mye påtrykk fra forskjellige politikere, sjåfører og helseorganisasjoner ble dette omgjort til at det skulle være toaletter allikevel.

Dette ble nok litt tungt å godta for AtB og med henvisning til vegtrafikkloven (passasjerene skal være fastspent i sikkerhetsselene under kjøring) ble det installert automatiske dørlås på toalettet ved igangsettelse av bussen.  Dette betydde at passasjerene måtte be sjåføren stanse bussen ved toalettbesøk. Mange/de fleste kom da gående fram til sjåføren for å be om toalettbesøk.   Dette føltes nok meget nedverdigende for mange, da toalettbesøket var en nødvendighet på grunn av helsemessige årsaker.

Det ble diskutert/forhandlet med AtB om å få åpnet toalettdørene slik som de var i det forrige anbudet.  I andre områder i vårt land kjører langrutebussene med åpne toalettdør slik at det kan benyttes av passasjerene under kjøring og når det er behov.

Likedan ruller det massevis av turbusser rundt om på norske veier med toalett som kan benyttes under kjøring.

I det forrige anbudet var det ikke noen begrensninger vedrørende toalettbruk.

Ble veitrafikkloven endret, eller er ikke loven lik for alle?

Det må også nevnes at siste gang det var en bussulykke med en passasjer tilfeldigvis på toalettet var først på 1980 tallet.  Det synes ikke for meg at det er en stor risiko med åpen toalettdør.

Løsningen, som ATB har bestemt, er  at våre langrutebusser(klasse 3 i dag) skal nedklassifiseres til klasse 2 busser.  Da vil toalett bli tilgjengelig under kjøring.

Den STORE bakdelen ved dette er at det da vil bli ståplasser i bussen.

Jeg kjører langrute mellom Røros og Trondheim på heltid. Jeg har flere ganger opplevd å ha full buss fra Ålen-Haltdalen-Singås.  I disse tilfellene har det som regel blitt ordnet med assistansebuss slik at alle passasjerene har hatt sitteplass.  Ved AtB sitt krav om nedklassifisering til klasse 2 og ståplasser vil vi være nødt til å bruke alle ståplassene før vi kan innhente assistansebuss.  Det vil si at i verste fall kan vi ha stående passasjerer helt fra Ålen til Trondheim ca. 13 mil.   Helt uforsvarlig spør du meg (galskap)

Jeg som sjåfør vil mye heller ha ansvaret for at noen passasjerer går på toalettet under kjøring enn å ha ansvaret for 10-15 stående passasjerer i 10-12 mil.

Kostnaden ved denne ombyggingen er heller ikke liten (kanskje oppimot 500.000,-)

Hvem skal betale for dette?

Jeg synes at hele denne saken, etter at AtB måtte godta toalett om bord i langrutebussene, bærer preg av å være en barnslig hevnaksjon fra Storrønning / ATB sin side.

Jeg synes at hr. Storrønning / AtB kan vedstå seg at i denne saken har de gjort en feil.  Det er menneskelig å feile, og å innrømme at man har begått en feil er ikke noe man taper på.

Det er ingen skam å snu!

La oss beholde langrutebussene slik de var i det forrige anbudet med åpne toalettdører !