Hølonda helse- og omsorgssenter har to sykehjemsavdelinger og flere omsorgsboliger. Nå blir den ene sykehjemsavdelingen ferie-flyttet til Melhus sentrum.

Denne saken er ikke unik, for det finnes slike politiske avgjørelser overalt i Norge.

Er det riktig at en kommune kan flytte folk fra sin «bolig på sykehjemmet» til et annet sted og kanskje sammen med et annet menneske?

Hvor ellers i samfunnet kan man bare stenge boligen til folk for å spare på det offentlige budsjettet?

Spørsmålet er om rettssikkerheten for denne brukergruppen er godt nok ivaretatt. Helsedirektoratet bør gå grundig gjennom problemstillingene ved å flytte eldre personer fra et sykehjem til et annet i en periode og samtidig tydeliggjøre rettstilstanden på området.

At det er mangel på sykepleiere er ikke begrunnelse nok for å stenge en avdeling og flytte syke personer i sommermåneder.

Jeg er redd dette har blitt en salderingspost på budsjettet i den enkelte kommune.