Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

For Midtre Gauldal Venstre

Randi Rognes

I 1995 kjøpte jeg 20 aksjer til en samlet sum av kr. 2000,- i det som den gang het Gaula Laksesenteret AS på Støren. Det er ikke den lureste økonomiske transaksjonen jeg har gjort, for foretaket gikk konkurs og min investering var tapt. Men det gav oss et flott bygg med mye godt innhold som etter en restrukturering fikk nytt liv gjennom det vi i dag kjenner som Gaula Natursenter.

Gaula Natursenter har nå i flere år fungert som en felles turistinformasjon for de tre kommunene Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus som bindes sammen av Gaula, en av Norges beste lakseelver og selve livsnerven i Gauldalen. Nå er dessverre dette samarbeidet i ferd med å kollapse. Det skyldes en rekke tragiske sammentreff. Pandemien har gjort at de kjøpekraftige utenlandske fiskerne ikke har kunnet komme de siste to sesongene, så her har store inntekter gått tapt for hele dalføret. Da Torstein Rognes forlot jobben som leder på natursenteret og gikk over i Gaula fiskeforvaltning, trakk de kr.650.000 ut av natursenteret. Som ikke det var nok trekker Holtålen og Melhus seg fra samarbeidet med ulike begrunnelser. Det betyr ca. 1 million kroner mindre i driftsmidler for natursenteret.

Melhus kommune hevder at de ikke har fått det utbyttet av natursenterets markedsføring som de hadde forventet. Hvor målbar er egentlig en slik markedsføring? Er det gjort en evaluering som viser det? Med det store overskuddet Melhus hadde i kommuneregnskapet i fjor, skulle man tro at deres bidrag til natursenteret var for småpenger å regne.

Det arbeides i disse tider med å lage neste års kommunebudsjett for Midtre Gauldal. Midtre Gauldal Venstre vil appellere til politikerne i vår kommune om å sette av midler til videre drift av Gaula natursenter. Nå er reiserestriksjonene etter pandemien på det nærmeste opphevet, og neste sommer vil de utenlandske fiskerne være tilbake langs hele Gaula. Det ville være tragisk om de skulle møte stengte dører på natursenteret. Jeg tror ikke det stemmer som ordfører og ledende politikere i Melhus sier at «alle» nå bruker nettet for å orientere seg om hvilke tilbud som finnes for laksefiskere og andre turister. Mange av oss liker fortsatt å snakke med et levende menneske om hvilke attraksjoner som fins og kjøpe billetter og fiskekort på en turistinformasjon.

Det ville også være tragisk å miste den flotte gavebutikken som drives på en slik utmerket måte av Liv Kari Aasen. Den er også en salgsarena for de som produserer lokalmat og lokalt håndverk. Før pandemien pleide det å være en lokalmatdag i november som samlet opptil 1500 mennesker på en dag!

Midtre Gauldal Venstre har tro på at Gaula natursenter har ei framtid som en viktig markedsføringsarena for Gaula som lakseelv og salgsarena for lokal mat og husflid. Vi har merket oss at flere partier i valgkampen har ivret for at Gaula natursenter bør bli nasjonalpartsenter for Forollhogna nasjonalpark. Det synes vi er en utmerket målsetting! Hvis de mener alvor med det, bør de bevilge penger til videre drift av natursenteret og fortsette arbeidet for å gjøre det til et nasjonalparksenter. Lykke til med budsjettarbeidet!