Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Hovin Arbeiderlag og Hovin AUF

Etter ny skyssordning fra i høst, er det opprettet nye hentepunkt for skoleelever. Disse avviker fra tidligere praksis, der barn ble hentet ved nærmeste innkjørsel der de bor.

Dagens ordning er å sende små uerfarne skolebarn langs en mørk usikret fylkesveg med 80 km/t. Her er det også mye tungtrafikk. Nye hentepunkter virker oppnevnt uavhengig av brukerne. Det er ikke mange barn på denne 15 km lange strekningen, i 2021 burde dette kunne løses enkelt med GPS for å stoppe ved nærmeste avkjørsel der disse barneskoleelevene bor.

I 2021 burde skoleskyssen kunne bruke GPS og stoppe ved nærmeste avkjørsel der barneskoleelevene bor, skriver Hovin Arbeiderlag og Hovin AUF i innlegget. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Vi etterlyser risikovurderinger og hvilke tilrettelegginger som er utført ved valg av nye henteplasser langs Tømmesdalsvegen og veger for øvrig i kommunen.

Når det nå er valgt å satse på noen få stoppesteder bør disse som et minimum tilrettelegges for både for på og avstigning. Det bør i tillegg være muligheter for å låse fast sykler og eventuelt en belysning på disse oppsamlingspunkter.

Vi kan ikke se noe av dette er hensyntatt.

I vinterhalvåret bør det også være både brøytet og strødd der barna skal gå av og på buss.