Trønderenergi deler rundhåndet ut fra overskuddet sitt, til eierne. 27,98 millioner til Melhus kommune, og Midtre Gauldal får 6,69 millioner kroner. Ikke rart at ordførerne er fornøyd. Nesten 35 millioner er et kjærkomment bidrag til kommuneøkonomien.

Dette er oppgjøret etter 2020, da Trønderenergi satt igjen med et overskudd på 430 millioner kroner før skatt. Et sterkt resultat i et år med rekordlav strømpris. Den var helt nede på 12 øre, ifølge konsernsjef Ståle Gjersvold. Som sier at det er en viktig del av samfunnsoppdraget å bidra med utbytte til de kommunale eiere, slik at de kan tilby innbyggerne sine best mulig tjenester.

Det går naturligvis også an å være kritisk, til at kommunene har et slags sugerør hos Trønderenergi. Ifølge konsernsjefen kan kraftselskapet om nødvendig ta opp lån for å betale ut utbytte til eierne sine. Eierne, det er jo oss som bor i kommunene og betaler strømregningene og bidrar til at det oppstår slike kjempeoverskudd.

Mange kunne nok tenkt seg en strømpris som holder seg på et rimelig nivå i stedet for kjempeutbetalinger til kommunen. For i 2021 ble det også helt andre og høyere priser enn i 2020. 2022 har vært bedre. Undertegnede har merket det på fakturaene. Der det i fjor sto 6000 kroner på strømregningen, har det i de fire siste månedene stått 4000 kroner.

De fleste tror at kraftprisen i Trøndelag skal opp etter 2030, sa konsernsjef Ståle Gjersvold til Melhus formannskap nylig. Nå planlegger Trønderenergi å dele opp selskapet for å kunne satse enda hardere på grønn innovasjon og elektrifisering av samfunnet.

Ordføreren sier at Melhus blitt forelagt en fantastisk mulighet til å sitte i førersetet for satsingen. Ifølge Gjersvold vil det nye selskapet sikre løfteevnen til Trønderenergi, og ordføreren mener en slik satsing øker verdien på aksjene Melhus har. Det høres fint ut. Om kommunestyret er like begeistret, vil vise seg når de får saken på bordet. Formannskapet har nøkternt tatt saken til orientering.