Hovin barnehage markerte Barnehagedagen 2023. Dagen markeres årlig over hele landet for å synliggjøre kvaliteten i arbeidet som utøves i barnehagen.

Temaet for dagen er av stor betydning for både barna og de ansatte i barnehagen og setter søkelys på bemanningsnormen i norske barnehager.

Slagordet for dagen var «Liten og stor»

– Dagens bemanningsnorm er for lav og den dekker ikke godt nok hele dagen, skriver innleggsforfatterne i Hovin barnehage. Foto: Hovin barnehage

Det er viktig tematikk, og vi håper med en slik dag at vi får stor oppmerksomhet rundt dette.

Der er liten vilje politisk til å høre på barnehagesektorens rop om økt bemanning. Derfor er denne dagen viktig for oss å markere.

Nasjonal barnehagestategi mot 2023 har som mål å skaffe regjeringen økt kunnskap om bemanningsituasjonen i norske barnehager. Denne kunnskapen har vi allerede gjennom årevis med forskning påpekt behovet for økt bemanning. Vi trenger en vilje til å la denne forskningen få konsekvenser.

Hovin barnehage markerte Barnehagedagen 2023. Foto: Hovin barnehage

Dagens bemanningsnorm er for lav og den dekker ikke godt nok hele dagen. Med en bedre bemanningsnorm får hele personalgruppen bedre tid til faglig utvikling og kompetanseheving.

Men viktigst av alt mer tid til hvert enkelt barn, flere varme hjerter, hender og fang for barna.

For å kunne utøve barnehagens samfunnmandat på best mulig måte er det helt nødvendig.

Derfor markerte vi dagen på Hovin barnehage for en bedre hverdag for «Liten og stor».