- Jeg har tidligere aldri hørt noen ordførere svare på denne måten

foto