- Det må ha gått en form for prestisje i saken som ingen er tjent med

foto