Kronikk skrevet av Bernt Øien

Det er legitimt og rasjonelt å gå for en politikk som har som mål å minske bruken av oljeprodukter, men en slik politikk må i seg selv være rasjonell når samfunnet skal elektrifiseres.

Ingen i kraftbransjen nevner at strømproduksjon fra sol og vind krever balansekraft samme størrelsesorden som produksjon fra disse kildene. Utenlandske  selskaper pantsetter Norges fjell og gjør oss til Europas ressurskoloni, noe som er selve symbolet det Mussolini kalte korporatisme. En ikke-valgt globalistisk bedriftselite dikterer energipolitikken her hjemme i økende grad.

Politikere vegrer seg for å anvende vår velprøvde forvaltningstradisjon med bruk av grunnrente når felles natur utnyttes til samfunnsformål. De kaller det heller en «klimadugnad» som vanlige folk må betale. En ny studie finansiert av Olje- og Energidepartementet viser at verdens største havvindpark blir ulønnsom for Equinor. Når så Enova gir støtte til Aker Solutions for å industrialisere flytende havvind kan en kan spørre seg om det også er «vanlige folk» som skal betale dette.

Ifølge EU er ikke vannkraft bærekraftig, noe som har ført til at Sverige skal rive tre vannkraftverk, Fredriksfors, Sågfors og Bruksfors på grunn av harde miljøkrav. Samtidig kommer nyheten om at svenskene begrenser  strømeksport til Norge, Finland og Danmark. «Dette er forbindelser som er viktige for vår forsyningssikkerhet. Vi står foran en vinter med høye priser, og disse linjene er viktige for å unngå enda høyere priser» (NVE). Hvis det er slik, burde vi legge sterkere begrensninger på strømeksporten til kontinentet allerede nå. Statnett gjør «mottrekk» som begrenser flyten av strøm fra Østlandet til Sverige. Fernissen i Nor Pool sprekker.

Energiloven er en studie verdt for å skjønne folkevalgtes forståelse av markedskreftene i energipolitikken. De kostbare eksportkablene til kontinentet mates av et enormt påkostet innenlands strømnett i Norge. Investeringene betales av norske kunder som får høge strømpriser og høg nettleie i retur samtidig som vi svekker vår industrielle konkurranseevne.

Fra nyttår skal vi betale for effekt av strømmen vi bruker. Strømmen blir dyr når vi har behov for den og billig når vi ikke har behov. Staten opptrer som en utbyttemaskin med selvtildelt lisens for å etablere nye kraftgater og vindkraftutbygging slik at mottakere på kontinentet kan hvitvaske sitt klimabudsjett.

Det koster ingen ting å ødelegge natur i Norge, og eksport av strøm og elektrifisering av samfunnet er driverne. Statnett skal investere tungt i tre transformatorstasjoner, Orkdal, Aurland 1 og Fortun for å legge til rette for utvikling av strømnettet i Trøndelag, Sogn og Fjordane og Bergens-regionen. Slik tilrettelegges det for å transportere strøm fra Trøndelag sørover og ut av landet. Derved vil strømprisen øke til europeisk nivå nord for Dovre.

Politikerne må tøyle Statkraft og Statnett fordi rimelig strøm burde benyttes til industrireising i nord. Våre forfedre betalte med svette og hardt tilkjempet kompetanse under vannkraftutbyggingen slik at etterkommerne skulle nyte godt av denne naturresursen. Det koster 5 - 8 øre å produsere 1 KWh fra vannkraft.

Som kunde betaler vi 100 - 250 øre per KWh pluss nettleie fordi Norge eksporterer inn i et umettelig «Energiewende». 17. november skriver Daily Telegraph at Tyskland har planer om sektorutkobling av strømnettet sitt i vinter fordi de greier ikke å produsere nok egen strøm fra fornybart. Samtidig sendte Østerrikes forsvarsminister Klaudia Tanner  en advarsel i forrige måned til forbrukere om alvorlige konsekvenser på grunn av lav energiforsyning før vinteren. Hun sa «Spørsmålet er ikke om en blackout vil komme, men når". Derfor vil EU nå gjøre gass «grønn» til elektrisitetsproduksjon samtidig som de mener at vannkraft ikke er «grønn».

Arbeiderpartiets Gahr Støre var arkitekt bak EØS-avtalen. Sps Reiten var arkitekt bak energiloven. Disse partiene vil fortsette eksporten av strøm fra Norge. Rødt og MDG vil legge ned norsk olje- og gassvirksomhet, SV vil øke karbonavgiften mens alle seiler som oljepolitikkens gratispassasjerer selv om en million mennesker liderunder karbonavgiftene i EU. Fabrikker som lager kunstgjødsel av gass i Europa stenger ned og matmangel truer som følge av skyhøye gasspriser på grunn av knapp lagerbeholdning, en farlig situasjon.

Noen har drukket for mye vin fra pokalen vi vant da Norge ble en stormakt innen energi. Olje er ikke bare er drivstoff, men også industrielt råstoff til ca. 6000 hverdagsprodukter. Dette er produkter som trenger rimelig strøm som innsatsmiddel for at industrien i Norge skal være konkurransedyktig.