Kommunen bortforklarer kritikk og innrømmer ikke feil

foto