foto
– Finnes det ingen markagrense i Vassfjellet, spør innleggsforfatteren. Foto: privat
foto
Foto: privat

Av Bjørn Arve Snekvik

Mange har lagt merke til snauhogsten i Vassfjellet i vinter. Ifølge Melhus kommune skal det bygges boliger i dette området. Finnes det ingen markagrense i Vassfjellet, og vil kommunen tillate at det bygges boliger over alt?

foto
Foto: privat