Kronikk skrevet av Bjørn Nervik

På bakgrunn av den store oppmerksomhet som har vært rundt stortingspolitikeres tilpasninger til og misbruk av ordninger, er det vel på tide at lokale ordninger også settes under lupen?

foto
– Hvilke verdier ønsker vi at våre politikere skal ha? spør Bjørn Nervik i kronikken. Foto: privat

Om kontrollen med fravær, reiseregninger og andre goder er like dårlig som på Stortinget, er også interessant å få vite, men blir ikke tema her.

I Melhus har politikerne selv gjennom «Reglement for de folkevalgtes arbeidsvilkår» bestemt hvor mye de selv skal honoreres. Dette reglementet er faktisk fra helt tilbake til 2007, riktig nok med flere revisjoner.  Det er derfor mange lokalpolitikere som har nytt godt av de unormalt gode betingelser kommunens politikere under ulik politisk ledelse, har bevilget seg. Ikke mange har vist særlig tegn til dårlig samvittighet offentlig siden 2007. Reglementet for Melhus skiller seg som tidligere nevnt ut.

Noen fakta:

1.       Formannskap og utvalgsledere. Den aller største forskjellen ligger i hvordan Melhus betaler sine formannskapsmedlemmer og utvalgsledere. De har uforståelig nok fått 20 prosent-stillinger med 92 prosent av en stortingsrepresentants lønn. Det gir formannskapsmedlemmer i Melhus 181.000 kroner i året for ca. 20 møter.

Om vi anslår hver møte til i gjennomsnitt 6,5 timer med forberedelser og reisetid, så gir det 130 timer i året. 181.000/130 gir kr. 1392 pr time, om en deltar på alle møtene. Men det gjør jo ikke alle. I formannskapet trenger man bare å møte på minst 2/3-deler av møtene for å beholde de 181 000 i året. En mer enn raus ordning må en kunne si.

Hvis et medlem av formannskapet  har 3-4 forfall i året, nærmer vi oss 2000 pr time inkludert lønn i fast stilling utenom.  Hvor i arbeidslivet finnes tilsvarende rause ordninger?

Formannskapsmedlemmene i Melhus får en sum som tilsvarer det en minstepensjonist får pr år. Hvordan reagerer du på det ?

Utvalgene har rundt 10 møter i året, så utvalgslederne har et møtehonorar på 18 000 pr møte. Tapt arbeidsfortjeneste kommer i tillegg. Offentlige ansatte blir heller ikke trukket når de er møter.

Ved å sammenligne med de fleste kommuner i Trøndelag så har politikerne i Melhus bevilget seg usedvanlig gode vilkår. Det kan du se lenger nede i denne kronikken

foto
– Hvis et medlem av formannskapet  har 3-4 forfall i året, nærmer vi oss 2000 pr time inkludert lønn i fast stilling utenom.  Hvor i arbeidslivet finnes tilsvarende rause ordninger? spør kronikkforfatteren. Her ser vi formannskapet på befaring ved nye Gimse skole. Foto: Gunn Heidi Nakrem

2.       Ordføreren tjener som de fleste ordførere i Trøndelag like mye som en stortingsrepresentant. Det vil si pt 987.000 pr år. Litt rart at ordførere verdsettes like høyt som stortingsrepresentanter, uansett størrelsen på kommunen. Det tas heller ikke hensyn til hva ordføreren faktisk bruker tiden til og hvilken nytte det har for folket.

3.       Varaordfører har 80 % stilling i Melhus med 92 % av stortingsrepresentants lønn, det vil si kr. 720.000 i året. Det som er forskjellig mellom kommunene er stillingsandelene. Det er merkelig at større kommuner som eksempelvis Levanger, har 50 % stilling på varaordfører. Det sies at stillingsandel på 80 %, tidligere 60 %, ble avtalt i forhandlinger mellom Sp, Høyre og Melhus-lista etter valget i 2019, stillingsandel til formannskap og utvalgsledere likeså.

Vi finner ikke spor av behovsvurdering, men har hørt det var en viktig del av forhandlinger for å bli enig om posisjoner og makt.

Midtre Gauldal har i deres reglement plassert varaordfører i 20 % stilling.

Godtgjørelse til formannskapsmedlemmer og utvalgsledere sammenlignet med andre kommuner:

Melhus skiller seg kraftig ut fra alle andre kommuner i Trøndelag med sine 181 000 i året.

I Trøndelag har Stjørdal 121.000 og Steinkjer 100.000. Begge disse kommunene er betydelig større enn Melhus. Ellers har Malvik 79.000 pr år.  De aller fleste andre kommuner har fra 45.000-50.000 i året. Det vil utgjøre 2500 pr møte, om en går over til møtehonorar. Slettes ikke dårlig på toppen av vanlig lønn.

Stikkprøver rundt omkring i landet viser at Lillehammer har 100.000, Kristiansund 75.000 og Bodø, Larvik, Mo i Rana og Kongsberg fra 45.000-55 .000 i året. Og alle disse er betydelig større enn Melhus.

Hva koster ordfører, varaordfører og formannskap til sammen i Melhus og andre kommuner.

Ved å ta bare bruttolønn og ikke regne med sosiale kostnader og andre kostnader, så koster varaordfører, ordfører og formannskap i Melhus kr. 3 342 000 pr. år. Alle andre lokalpolitikere bruker mindre penger på seg selv ifølge deres reglementer, enn de ledende Melhus-politikerne.

KommuneInnbyggereIft Melhus
Melhus17.0003342'
Stjørdal24.000- 430'
Steinkjer24.000- 648'
Levanger20.000- 1412'
Orkland18.000- 1331'
Namsos15.000- 1171'
Verdal15.000- 1506'
Malvik14.000- 904'
Ørland10.000- 1754'
Indre Fosen10.000- 1497'
Skaun8.000- 1556'
Oppdal7.000- 1714'
Midtre Gauldal6.000- 1873'
Røros6.000- 1654'

Tilfeldige kommuner i Norge

Melhus17.0003342'
Bodø55.000- 1027'
Larvik47.000- 1554'
Lillehammer27.000- 939'
Kristiansund25.000- 1007'
Mo i Rana25.000- 1037'
Kongsberg25.000- 1750'

Når vi legger inn utvalgsledere og fellesgruppeledere (10 %- 90 000 i året) blir forskjellene enda større.

Har Melhus Norges dyktigste, mest arbeidsomme eller grådigste politikere? Det at de er dyktigere, eller bruker mer tid, er mer enn tvilsomt.

Det er meget spesielt at:

a.       Politikerne bestemmer selv sine egne betingelser.

b.       Stillingsandeler avgjøres ikke etter behov, men i forhandlinger partiene mellom, etter valg.

c.       Ordfører og varaordfører har ikke krav om fast arbeidstid og ikke krav om å skrive timelister. De rapporterer øyensynlig heller ikke til noen hva de har jobbet med i sine stillinger. Så nytteverdi er umulig å vurdere. I de fleste andre kommuner så arbeider ordfører og varaordfører aktivt med å skape arbeidsplasser. Det er ikke like tydelig å se i Melhus. Så hva går ellers tiden med til ?

d.      Når et formannskapsmedlem melder forfall, kommer vararepresentant inn. Formannskapsmedlemmet beholder like vel sitt «møtehonorar» på 8000-10000, mens varamedlemmet får 1360 pr møte. Hvordan kan en slik forskjell forklares?

Det at vararepresentant møter, medfører da også ekstrakostnader for kommunen.

e.       Som tidligere nevnt har utvalgslederne, den samme årslønn som formannskapsmedlemmer. Med bare halvparten så mange møter i året.

f.        Ledere i frivilligheten (idrett, kultur, humanitære organisasjoner osv) har som regel ingen honorarer, selv om de bruker hundretalls timer i året.  De legger ned et stort arbeid til beste for alle oss andre. Selvfølgelig har de en sterk motivasjon til å få til aktivitet og ikke minst inntekter til å holde hjulene i gang. Det er selvfølgelig ikke «penger i egen lomme» som er viktigste drivkraft i engasjementet. Det er et betimelig å stille spørsmål hva som er viktigste drivkraft for en del politikere, når en leser reglementet for Melhus? Hvilke verdier ønsker vi at våre politikere skal ha?

Nytt reglement og lavere kostnader?

Jeg mener det ovenfor er mer enn god nok begrunnelse for å be politikerne i Melhus snarest vurdere et nytt og mer folkelig reglement. De pengene som kommunen kan spare pr år, 2-3 millioner, vil det opplagt være bedre behov for i helse, skole og frivilligheten. Så det er høyaktuelt å diskutere dette i disse budsjett-tider.

Eksterne må trekkes inn i arbeidet med å revidere reglementet. Politikerne må ikke lenger få holde på helt på egen hånd.