Liv Helen Vaagland skriver på lederplass om riving av Gimse skole, og beklager at ikke skifersteinen blir tatt vare på.

Det er jeg helt enig i.

Men på slutten av lederen sporer hun av.

Hun skriver om gamle Elverhøy skole som plutselig en dag brant ned.

Ordføreren skulle like i forvegen ha sagt «Tenn ti skiten».

Ordføreren den gangen var meg, og dette utsagnet ble første gangen publisert i Trønderbladet, og med Trønderbladet som kilde gjentatt i Adressa og NRK.

Dette har jeg aldri sagt.

Jeg refererte til en annen kommunestyrerepresentant, som sa og kanskje mente dette.

Journalisten som var til stede, fikk med seg bruddstykker av det som ble sagt, og det ble slått opp som at ordføreren mente at det beste ville være å tenne på.

Sannheten er at jeg hadde en avtale med AUF-erne om å gjøre «grønnskolen» til et lite kulturhus, der unge og eldre kunne få en samlingsplass. Arbeiderpartiet tok det inn i programmet for kommunestyrevalget. Vi var kommet ganske langt i planene med bl.a. utarbeiding av kostnadsoverslag og ideer om hva som måtte gjøres profesjonelt og hva som kunne utføres på dugnad. Skolen framstod som kjent i dårlig forfatning da kulturskolen flytta ut.

Jeg vet at det er vanskelig å vaske seg i trykksverte, og at viss en løgn blir gjentatt mange ganger, blir det til slutt en sannhet.

Likevel: Tenn ti skiten, er ikke mine ord.