Vi har fått inntrykk av at lokale politikere har store ambisjoner for skolen, men uten gode lærere med lærerkompetanse blir ambisjonene ikke annet enn festtaler. All forskning viser at lærerne er den viktigste enkeltfaktoren for at elevene skal lykkes i skolen: Skal dere satse på elevene, må dere satse på lærerne.

  • Det er ikke å satse på lærerne når vi år etter år får et dårligere lønnsoppgjør enn de andre ansatte i kommunene og fylkene. Hvorfor er det rimelig at lærerne i skolen skal være lønnstapere for sjette år på rad?

  • Det er ikke å satse på lærerne når nesten hvert femte lærerårsverk i skolen er besatt av «lærere» som mangler lærerutdanning - uten at lærerkrisa tas på alvor av vår arbeidsgiver (KS).

I Melhus kommune mangler det 15% lærere med lærerutdanning, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Kjære politikere fra alle partier; syns dere dette er bra nok for elevene våre? KS hevder at de hadde et klart mandat fra kommunene inn i dette lønnsoppgjøret - har dere bidratt til dette? Har dere gitt KS mandat til å gjøre lærerne til lønnstapere i år igjen? Lærere med lang utdanning og ansiennitet har kommet ekstra dårlig ut – er dette virkelig ønsket politikk fra partiene her i kommunen?

Alle skal med, het det foran årets lønnsoppgjør. Men alle er ikke med – og har ikke vært det på mange år. Det er nok nå. Derfor endte årets lønnsoppgjør dessverre i lærerstreik.

Lønnspolitikk er utdanningspolitikk. Vi streiker for framtida og statusen til lærerprofesjonen.  For verdsettelsen av en lang profesjonsutdanning og bred kompetanse. At 40.000 lærerutdannede lærere har valgt seg en annen jobb enn skolen bør bekymre flere enn oss.

Vi ønsker oss en arbeidsgiver med ambisjoner for skolen og for lærerprofesjonen. Dessverre viser KS ingen vilje til å satse på skole, tvert imot har vi en arbeidsgiver som i mange år, og på mange måter motarbeider nasjonal utdanningspolitikk. Er dette virkelig greit for politikerne her i Melhus?

Å verdsette læreryrket er å gjøre skolen til et attraktivt yrkesvalg, og til et attraktivt yrke å bli i. Dere skaper ikke morgendagens skole med gårsdagens lærerlønninger.