Ikke et øye var tørt da Ilhaugen barnehage hadde sin aller siste sommeravslutning torsdag 16.juni.

Fredag 24.juni stenger den 30 år gamle barnehagen dørene for godt.

Ilhaugen barnehage ble opprettet som et samarbeid mellom Skaun Kommune og Allbrukshuset på begynnelsen av 90-tallet da det var behov for flere barnehageplasser i Buvika. Barnehagen har siden da vært et ettertraktet og kjærkomment tilbud som har scoret svært høyt på blant annet trivsel, miljø og uteområder i undersøkelser gjort av Utdanningsdirektoratet.

FAU og de ansatte i barnehagen ville lage en fin avslutning for barna i barnehagen, og ordnet en hel dag med lek og moro for barna. På formiddagen ble det satt ut såpeboblemaskin ute til stor glede for både store og små. Så kom det en klovn som lekte, underholdte og malte flott ansiktsmaling på de glade barna.

Senere på dagen var det stelt i stand til sommerfest der barn, foreldre, søsken og de ansatte deltok. Der det ble servert pølser, frukt, is og saft. Det ble underholdning fra barna i barnehagen, utdeling av blomster og taler fra de ansatte og FAU.

foto
Ilhaugen barnehage hadde sin aller siste sommeravslutning 16. juni. Fredag 24. juni stenger dørene i barnehagen for godt. Foto: Privat

En tydelig rørt Randi Marie Eide takket alle barna og foreldre for at hun har fått være en del av hverdagen deres i så mange år. Hun har jobbet på Ilhaugen barnehage i over 20 år, de siste årene som styrer av barnehagen. Hun lovte å besøke barna i sine nye barnehager etter hvert, fordi hun har så lyst til å se dem igjen og for å se at de har det bra i sin nye barnehage, sa hun under sommeravslutningen. Ilhaugen Barnehages nydelige 17.mai fane, som er tegnet av Charlotte Stav og sydd av hennes mormor Kristin Stav, ble demontert og gitt i gave til Randi Marie som et minne fra barnehagen hun har trivdes så godt i. FAU takket de ansatte på vegne av alle de 48 barna i barnehagen og foreldrene. Ilhaugen barnehage er helt unik. Takk for at dere har tatt så godt vare på barna våre og for at dere har skapt et så varmt og trygt miljø her i barnehagen. Her kjenner alle hverandre, og alle ansatte på tvers av avdelingene kjenner og bryr seg om alle barna i barnehagen. Til og med styrer Randi Marie som sitter oppe på kontoret kjenner alle de 48 barna og er på fornavn med både barna og foreldrene. De ansatte har fått barna og foreldrene til å føle seg velkommen i barnehagen hver dag.

Det var trist og vemodig, men samtidig godt å samles en siste gang før barnehagen legges ned.

Et fantastisk miljø og en flott og sammensveiset gruppe med ansatte blir nå brutt opp og spredt utover i kommunen.

Alle barna våre har hatt fantastiske år her i barnehagen og vi kommer til å savne Ilhaugen Barnehage utrolig mye.