Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Pernille Wahlberg, Jørn Ove Moen, Beate Bjerkenås, Arbeiderpartiets medlemmer i utvalg for helse, oppvekst og miljø

Valgkampen er inne i sine to siste uker og det kan nok for mange virke som om de lokale utfordringer får seile sin egen sjø. Det er heldigvis ikke tilfellet, i hvert fall ikke for oss i Melhus Arbeiderparti.

Vi har siden de politiske møtene avsluttet før sommeren fått en rekke henvendelser fra innbyggerne våre med spørsmål og bekymringer og disse tar vi på største alvor. 8. september er første møte i utvalg for helse, oppvekst og kultur etter sommeren og vi som møter der fra Arbeiderpartiet har sendt inn en rekke spørsmål som vi ønsker besvart i møtet:

1. Vi har fått mange henvendelser og tilbakemeldinger for tiden om at det er pasienter som må dele rom, at det er utskrivningsklare pasienter som ligger flere uke på sykehuset fordi det ikke er plass. Dette er nå også belyst gjennom innlegg i lokalpressen. Dette utgjør en stor kostnad for kommunen.Og vi hører om demente som er plassert i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede for avlastning. Samt at de som jobber der har fått beskjed at selv om koronaturnus blir opphevet, så blir ikke bemanningen økt. Og samtidig hører vi at to ledige avdelinger på Buen ikke er i bruk. Vi har vært i kontakt med Fagforbundet og virkelighetsbeskrivelsen ovenfor bekreftes også derfra.

2. Vi har tidligere stilt spørsmål om når legekontoret ved Hølonda igjen blir bemannet slik som før pandemien, dvs med en dag pr uke. Det ble da hevdet at dette var noe som skulle på plass så raskt som mulig. Basert på tilbakemeldinger fra innbyggerne på Hølonda skjønner vi at legekontoret fortsatt ikke er besatt. Dette er utfordrende, spesielt for de eldre som har behov for legetjenester som fortsatt må reise til Lundamo eller Melhus for å få dekket behovet for legehjelp.

Hva er grunnen for at dette ennå ikke er på plass, og når kan vi forvente at innbyggerne på Hølonda igjen kan få legetimer ved helsehuset?

3. Det har vært lyst ut fastlegehjemler ved Gaula legesenter og søknadsfristen er løpt ut. Vi er gjort kjent med at det er 9 søkere til disse hjemlene. Vi håper, som alle, at dette gjør at vi i Melhus kan komme oss bort fra situasjonen med flere tusen av våre innbyggere uten reell fastlege.

Hvordan er videre prosess med å få tilsatt leger i hjemlene og når kan vi forvente at Gaula legesenter igjen er fullt opp bemannet med varige fastleger?

4. Vi kan i lokalpressen lese en reportasje om utfordringer med at mange ikke kommer inn på ønsket tilbud i kulturskolen. Det skal være 163 på venteliste.

Betyr dette at det er 163 som ønsker tilbud som står helt uten tilbud, eller er det slik at elever som nyter godt av et tilbud også står på ventelister for andre tilbud? Kan alle utfordringer med venteliste løses ved større bevilgninger gjennom budsjettene, eller er det utfordringer som bunner i andre problemstillinger også? Hvordan kan vi som politikere bidra for å løse utfordringene?

Så er det slik at en kommunes driftsinntekter er avhengig av hvem som sitter med regjeringsmakten. Det er et faktum at Melhus kommune ville fått 7,42 millioner mer med Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2021 ift hva dagens høyreregjering gir. Det ville gitt oss større muligheter og mer satsing på skole, omsorg og kultur. Derfor trenger vi nå et nytt flertall på Stortinget og en regjering ledet av Arbeiderpartiet. Nå er det vanlige folk sin tur.