Ikke la nostalgien ta overhånd. For Melhus sentrum var ikke bedre før.

Ruslet en rundt i Melhus sentrum i 1998 kunne en fortsatt se tyskerbrakker fra andre verdenskrig. I bakgrunnen på bildet ser en Melhustorget. Foto: Liv Helen Vaagland