Åpent brev til Pensjonistpartiet v/Svein Otto Nilsen om fylkesveien Rognes bru – Nord-Bjørgen

Jeg viser til tidligere kontakt med deg. Du har vist interesse for oss som bor i Gauldalen, og jeg tør derfor ta opp med deg en sak som berører oppsitterne på østsiden av Gaula på Rognes både i forhold til daglig slitasje på kjøretøyer samt næringstransport for jord- og skogbruk.

Det jeg har i tankene er fylkesveien som går fra Rognes bru til Nord-Bjørgen – en strekning på 5-6 km. Veien er navnet etter skidronningen Marit Bjørgen-  Marit Bjørgens vei. Jeg vil mene at navnet forplikter. Veien er en fryktelig hullete grusvei, rett og slett på grunn av for dårlig sommervedlikehold. Jeg vil mene at veigrunnen er ganske solid elvemorene, men fagfolk må vurdere hvor mye grunnarbeid som må utføres før legging av fast dekke som jeg mener er løsningen på utfordringen med veien. Firma i bransjen mener det koster ca. 400 kr/m2 hvis det må til pukking, duk, grus på toppen før asfalt.

På den knappe første km går veien over Rogga bru med tilknytning til jernbanebrua for Rørosbanen og her er det kryss med kommunal vei til Røsbjørgen (jernbaneundergang). Denne strekningen burde som et MINIMUM fått fast dekke.

Videre nordover ca. 1,5 km til en når jernbaneovergangen ved Røttum er det hullete vei, men Bane Nord har lagt fast dekke på begge sider av jernbaneovergangen, så helst skulle fast dekke vært lagt hit.

Hvis du er i området ved anledning skal jeg gjerne ta deg med på en omvisning så du ved selvsyn kan vurdere et forslag i forhold dette til det budsjett som fylkeskommunen skal vedta for året 2023.