KOMMENTAR: Melhus sentrum er ingen perle, det er de fleste enige om. Sentrum er preget av tilfeldig plasserte bygg og store parkeringsplasser. Flere bygg ligger et stykke unna selve gatene, og dermed er det ingen tydelig kvartalsstruktur. Sentrum mangler dessuten en skikkelig park, møteplasser og steder der man sette seg ned og kikke på folkelivet.

Nå er det planer for to av de dominerende byggene i Melhus sentrum. Melhusbanken trenger mer plass, men det er dyrt og vanskelig å gjøre noe med dagens lokaler. Løsningen er å bygge nytt på den 7 dekar store tomta, og la det finansiere oppgraderingen av det ærverdige bankbygget. De planlegger å flytte parken fra baksiden til forsiden av bankbygget, og bygge et bankkvartal med næringslokaler og boliger.

Den andre planen som nylig ble lansert, er mer drastisk. Hvis alt går etter planen, vil Melhustorget bli revet og erstattet med flere bygg med butikker og leiligheter. Boligdelen er tenkt å komme fra andre etasje og oppover, og byggene er tegnet med opp i fem etasjes høyde. Altså skal Melhustorget, selve motoren i sentrumshandelen, få en helt ny utforming. Hvordan det vil påvirke handelen er jeg usikker på. Er det riktig, som utbyggerne sier, at kjøpesentrenes tid er forbi? Vil folk foretrekke å sette fra seg bilen i en parkeringskjeller og gå fra butikk til butikk i et koselig sentrum? Kanskje, jeg vet ikke. Og det er det vel strengt tatt ingen som vet før planene er realisert.

Det som i alle fall er bra, er at både Melhusbanken og Melhustorget planlegger å ha parkeringskjellere. Det er svært etterlengtet. Det er selvfølgelig dyrt å bygge parkering under bakken, men samtidig frigjør man da næringsareal. Og det er nesten umulig å se for seg at Melhus sentrum blir forskjønnet hvis ikke det gjøres noe med bilenes dominerende posisjon.