Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Johanne Stendahl Riseth

Kjære ordfører Jorid Jagtøyen. Jeg bor på Løvsetvegen 258 og jeg er 9 år. Jeg ønsker ikke at det skal bygges hus nedenfor huset våres på Fagerlia. Jeg vil heller ikke at de skal lage vei der. Det er heller ikke lurt å bygge hus der fordi det er mye leire der. Og hvor skal dyrene bo? Det er gøy å se dyr fra verandaen fordi vi ser dyr utenfor rett som det er, for eksempel rådyr, elg, hjort, rev og hare. Derfor vil jeg ikke at det skal bygges veier og hus på Fagerlia. Småkryp og de dyrene vi ikke ser og som lager hus i gamle trestammer, de kan bli utryddet. Maurene bor der også. Det blir akkurat som om jeg hadde mistet hjemmet mitt. Snakk med barna om hva de vil også.

Hilsen Johanne Stendahl Riseth