Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Turid Ingeborg Moe (bekymret pårørende)

I Midtre Gauldal avslås søknader om plass i sykehjem med begrunnelse i mangel på plasser. Ut fra dette er det vanskelig å forstå at MGK legger ned alders-/sykehjem i bygdene omkring. Blant annet i Budal og Singsås.  Og Soknedal står for tur. Når pasientene fra bygdene omkring flyttes til Støren blir plassbehovet på Støren vesentlig større.  Og med en forventet økning i antall eldre, må vel dette være å gå mot strømmen.

Mange eldre ønsker nok å bli boende i egen bolig lengst mulig.  Da er det en forutsetning at de er i stand til å ivareta seg selv og sine behov. Og at de føler trygghet. Ikke alle er i den situasjonen. Og det er her kommunen må ivareta sine lovpålagte plikter.

Eldre mennesker har krav på best mulig livskvalitet. Det å bli sittende i en stol i egen bolig gir ikke muligheter for dette. Det er heller en betydelig faktor for en raskere svekkelse.  Trygghetsalarm er heller ingen løsning når pasienten ligger på gulvet på natta ute av stand til å vite hva en trygghetsalarm er, og hvordan den brukes. Dette blir en stor belastning for den eldre selv, og ikke minst for de pårørende som går med en konstant uro. Man vet aldri når uhell skjer.

Hjemmesykepleien er sterkt inne i bildet og de gjør en utmerket jobb. Men slik situasjonen har blitt har behovet for syke- og aldershjemsplasser økt betraktelig.

Det er tidligere sagt at de eldre skal bo hjemme til de er 100.  Da kreves det flere ansatte i hjemmesykepleien. Er dette blitt realisert?

Av og til vurderer sykehuset det slik at pasienter er for syke til å sendes tilbake til sitt eget hjem etter at de er ferdigbehandlet.  Men etter gjentatte purringer til kommunen om å ta imot pasienten blir dette likevel gjort. Dette p.g.a. mangel på sykehjemsplasser på Støren.

Det skulle vært interessant å vite hva kommunen tjener/taper på at de betaler høye døgnbøter til sykehusene fordi de ikke har plasser å tilby pasientene.

Dette er ikke et forsvarlig tjenestetilbud.  Håper administrasjonen og politikerne i Midtre Gauldal kommune kan finne løsninger slik at eldre mennesker kan få den hjelp og trygghet de har krav på. Og ikke minst en god livskvalitet.  Det fortjener de.