Vi som politikere må ha ambisjoner. Ikke for oss selv, men for de vi skal jobbe for. Innbyggerne.