Regjeringen øker smittefaren og svekker folkehelsen

foto