Kommunen disponerer ikke egne tomter og kan ikke subsidiere tomtekjøp