Det haster å gi rusavhengige og psykiatripasienter et forsvarlig tilbud igjen!