Folkemøter, men ikke for alle innbyggere i Melhus

foto